top of page

NEW MEDITATION COURSES -LEVEL 1, 2, 3


Meditation Courses

Με την Swami Nirvikalpa [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Τι είναι διαλογισμός

Ο διαλογισμός είναι τέχνη. Είναι μία τέχνη την οποία εξασκεί κανείς, προκειμένου να διευρύνει την επίγνωση που έχει για τον εαυτό του και το περιβάλλον του.

Στον διαλογισμό ο ασκούμενος έρχεται σε επαφή με τον νου του και μαθαίνει να τον χειρίζεται προς όφελός του.

Τα οφέλη του διαλογισμού

Τα οφέλη του διαλογισμού στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου είναι εκτενώς γνωστά και αποδεκτά στις μέρες μας, από τον ιατρικό και επιστημονικό κόσμο. Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν πλέον την αντίληψη των αρχαίων γιόγκι ότι ο διαλογισμός κυριολεκτικά επαναπρογραμματίζει τον εγκέφαλο και τις συνάψεις του και επηρεάζει την κυτταρική δομή του ατόμου.

Τι προσφέρουμε

Ο κύκλος μαθημάτων διαλογισμού είναι τετραετούς φοίτησης και χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα (Level 1, 2, 3, 4). Κάθε επίπεδο χωρίζεται σε τρεις διδακτικές ενότητες και η κάθε μία περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις και μία ημερίδα ή retreat. Σε κάθε ενότητα υπάρχει ένας στόχος και αντίστοιχες πρακτικές για να τον προσεγγίσουμε.

Η μέθοδος του διαλογισμού που χρησιμοποιούμε, από τον κλάδο της Raja Yoga, έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατρέψει έναν "αδρανή", "διασκορπισμένο" και "ασταθή" νου σε ένα "συγκεντρωμένο" και "ελεγχόμενο" νου. Οι πρακτικές διαλογισμού που διδάσκονται είναι από το σύστημα της Σατυανάντα Γιόγκα, η οποία συνδυάζει την παράδοση με την επιστημονικότητα και δίνει έμφαση στην διεύρυνση της επίγνωσης του ανθρώπου.

Επιπλέον, σε αυτούς τους κύκλους διαλογισμού, προσφέρονται συστηματικά στις ημερίδες: ειδικές ασκήσεις αλληλεπίδρασης, επίγνωσης και αυτογνωσίας που σχετίζονται με το θέμα και το στόχο της κάθε ενότητας, προσωπική συνάντηση και personal coaching με την Σουάμι Νιρβικάλπα για τον κάθε συμμετέχοντα, καθώς και προσωπική σάντανα (πρακτική για την επίτευξη ενός στόχου) για όσους το επιθυμούν.

Τι πετυχαίνουμε

Ο κάθε ασκούμενος μπορεί να προχωρήσει όσο θέλει. Μέσα από τις διδασκαλίες και τις τεχνικές παίρνει βασικές πληροφορίες και τα πρακτικά εργαλεία για το πώς μπορεί να χρησιμοποιεί τον νου και την σκέψη του, ώστε να μειώσει το stress, και να χρησιμοποιεί καλύτερα το δυναμικό του για να βελτιώσει την σχέση με τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Είναι σημαντικό να ζούμε μια πιο χαλαρή και ευχάριστη ζωή. Χαλαρή δεν σημαίνει παθητική, σημαίνει κατάσταση σώματος και νου χωρίς ένταση.

Καθοδήγηση - Personal Coaching - Διδασκαλία

Τα προγράμματα καθοδηγούνται από την Swami Nirvikalpananda (Όλγα Αλεξίου),

Yogic Lifestyle and Meditation Coach, certified as "Master of Yoga" from Yoga Alliance, με τριάντα πέντε χρόνια προσωπικής εμπειρίας και διδασκαλίας στο yogic lifestyle,

https://www.nirvikalpa.gr/swami-nirvikalpananda/

Σκοπός της διδασκαλίας της Swami, είναι να σας καθοδηγήσει και να σας στηρίξει για να μπείτε με ασφάλεια και μεθοδικότητα στο σύστημα του διαλογισμού, καθώς επίσης να σας ενθαρρύνει και εμπνεύσει ώστε να τον εφαρμόσετε στη δική σας ζωή και να επωφεληθείτε από τους καρπούς του στην καθημερινότητα σας.

………………………………………………………

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για το Level 1.

Workshop γνωριμίας: "Learn to Meditate", την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00-12:00

Είσοδος ελεύθερη με δηλώσεις συμμετοχής.

Meditation Course - Level 1

"Learn to Meditate"

Το Level 1 χωρίζεται σε τρεις διδακτικές ενότητες και η κάθε μία περιλαμβάνει 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις 90 λεπτών και μία ημερίδα οκτώ ωρών (προεραιτικά). Οι τρεις ενότητες αποτελούν μία ολότητα, που ολοκληρώνουν το Level 1. Παρόλα αυτά η κάθε ενότητα ξεχωριστά έχει την αυτονομία της και το στόχο της.

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά ασκούμενους που είτε δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε τεχνικές διαλογισμού, είτε έχουν ασκηθεί περιστασιακά σε συστήματα διαλογισμού, Ράτζα Γιόγκα και Mindfulness.

Ημερομηνίες κάθε ενότητας για το level 1

Ημέρα: Τετάρτη, ώρα 10:00 - 11:30.

Τόπος: Reform.

Πρώτη ενότητα

Εβδομαδιαίες συναντήσεις: 2/10 - 4/12/2019 και

Ημερίδα (προεραιτικά): Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

Δεύτερη ενότητα

Εβδομαδιαίες συναντήσεις:15/01-18/03/2020 και

Ημερίδα (προεραιτικά): Κυριακή 22 Μαρτίου.

Τρίτη ενότητα

Εβδομαδιαίες συναντήσεις: 1/04 - 10/06/2020 (εκτός 15 και 22/04) και

Ημερίδα (προεραιτικά): Κυριακή 21 Ιουνίου.

Στόχοι κάθε ενότητας για το level 1

Πρώτη ενότητα: Μαθαίνω να "ησυχάζω" το νου μέσα από μια άνετη - σταθερή στάση σώματος και την εστίαση στην αναπνοή.

Δεύτερη ενότητα: Εξαλείφω την ένταση και το άγχος. Καλλιεργώ την ενσυνείδητη δράση.

Τρίτη ενότητα: Καλλιεργώ τη στάση του παρατηρητή (drashta) και την αποταύτιση από τα ερεθίσματα των αισθήσεων.

Τι περιλαμβάνει

Ενδεικτικά ένα τυπικό μάθημα περιλαμβάνει:

[if !supportLists]• [endif]Τεχνικές ενεργοποίησης, που χρησιμοποιούν το σώμα και την αναπνοή δραστικά, με σκοπό να απομακρύνουν την ένταση και να αυξήσουν τη ζωτικότητα.

[if !supportLists]• [endif]Τεχνικές οι οποίες επιφέρουν ισορροπία και ηρεμία στο νευρικό σύστημα και προετοιμάζουν το νου για τις τεχνικές διαλογισμού.

[if !supportLists]• [endif]Τεχνικές οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να “ησυχάζουν” το νου.

[if !supportLists]• [endif]Δίνονται, επίσης, ερεθίσματα για την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που διδάσκονται στην καθημερινή ζωή με σκοπό τη μείωση των εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων.

[if !supportLists]• [endif]Προσωπική καθοδήγηση στους ασκούμενους.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο σταθερό 2108068254 ή στο email isminisofou@gmail.com

Κόστος κάθε ενότητας για τις 10 συναντήσεις :160ευρώ +(Φ.Π.Α)

Με την έκπτωση φίλου/ζευγαριού :145ευρώ+(Φ.Π.Α)

Κόστος κάθε ημερίδας :85ευρώ+(Φ.Π.Α)


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page