ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ

Εγγραφή 30 
1 ώρα
1 φορά / εβδομάδα                     60€/ μήνα
Πληρωμή σε πέντε δόσεις               100€ x5
Πληρωμή σε τρεις δόσεις               155€ x3

2 φορές / εβδομάδα                    95€/ μήνα
Πληρωμή σε πέντε δόσεις               165€x5
Πληρωμή σε τρεις δόσεις                255€ x3

3 φορές / εβδομάδα                 125 €/ μήνα
Πληρωμή σε πέντε δόσεις               200€x5
Πληρωμή σε τρεις δόσεις                320€ x3

1 ½ ώρα
2 φορές / εβδομάδα                 125€/ μήνα
Πληρωμή σε πέντε δόσεις               200€x5
Πληρωμή σε τρεις δόσεις                300€ x3

ΚΑΡΤΑ - ΔΩΡΟ
Αγοράστε μια προπληρωμένη κάρτα-δώρο για να την προσφέρετε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο! 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομαδικά ή ατομικά προγράμματα! 
Επικοινωνήστε
μαζί μας για ένα εισαγωγικό μάθημα!

ΜΙΧ & ΜΑTCH

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μηνιαία πακέτα ομαδικών μαθημάτων Pilates,Dance Fitness, Yoga, μπαλέτο ενηλίκων, Active For Life( 70+)

1 φορά / εβδομάδα

55                    μήνας

50X2                   μήνας

2 φορές / εβδομάδα

85                       μήνας

80X2                    μήνας

3 φορές /εβδομάδα

110                      μήνας

100X2                   μήνας

4 φορές /εβδομάδα

145                      μήνας

135X2                   μήνας

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Aerial Teens                             130 ευρώ

CBT & Strengthening 1 ½           120 ευρώ

The Franklin method½           130 ευρώ

To Reform λειτουργεί όλους τους μήνες εκτός Αυγούστου.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α

Tα εισαγωγικά ατομικά μαθήματα για την ένταξη σας στα ομαδικά τα προσφέρουμε σε τιμή κόστους των 25€.

Ο δάσκαλος θα ενημερωθεί για την μυοσκελετική σας υγεία , τις ανάγκες και τις δυνατότητες σας και θα σας εισάγει 

στις βασικές αρχές της τεχνικής Yoga ή Pilates.

Τα μαθήματα του πακέτου που δεν θα χρησιμοποιηθούν, αναπληρώνονται με άλλα μαθήματα στο πρόγραμμα, εκτός του πακέτου

σας. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων γίνονται μόνο στην διάρκεια του επόμενου σας πακέτου και μόνο σε επιπλέον μαθήματα.

Μαθήματα στα όργανα (4 άτομα)

1 φορά                                      24€                  Κάρτα 10 μαθημάτων 230€ (για μάθημα 1 φορά την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 4 μήνες)

2 φορές / εβδομάδα                22€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 200€ (για μάθημα 2 φορές την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 3 μήνες)

3 φορές / εβδομάδα                20€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 180€ (για μάθημα 3 φορές την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 2 μήνες)

 

Personal - Εισαγωγικό           40€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 400€

SPECIAL PRICE

20 ευρώ εισαγωγικό personal μόνο με την αγορά του πακέτου 10 μαθμάτων.

Pricing