ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Εγγραφή 20 

1 ώρα

1 φορά / εβδομάδα                     60€/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               100€ x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις               150€ x3

2 φορές / εβδομάδα                    95€/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               160€x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις                250€ x3

3 φορές / εβδομάδα                 125 €/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               200€x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις                300€ x3

1 ½ ώρα

2 φορές / εβδομάδα                 125€/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               200€x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις                300€ x3

ΚΑΡΤΑ - ΔΩΡΟ
Αγοράστε μια προπληρωμένη κάρτα-δώρο για να την προσφέρετε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο! 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομαδικά ή ατομικά προγράμματα! 
Επικοινωνήστε
μαζί μας για ένα εισαγωγικό μάθημα!

PILATES, YOGA FLOW, DANCE

1 φορά/εβδομάδα                          55€/ μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             50€x2

2 φορές/εβδομάδα                         85€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             80€x2

3 φορές /εβδομάδα                         110€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             100€x2

4 φορές/εβδομάδα                          135€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             125€x2

AERIAL YOGA, AERIAL PILATES,
PILATES TRX

1 φορά/εβδομάδα                          55€/ μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             50€x2

2 φορές/εβδομάδα                       95€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                           90€x2

3 φορές /εβδομάδα                       125€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                           120€x2

4 φορές/εβδομάδα                          160€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             150€x2

Μαθήματα στα όργανα (4 άτομα)

1 φορά                                      24€                  Κάρτα 10 μαθημάτων 230€ (για μάθημα 1 φορά την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 4 μήνες)

2 φορές / εβδομάδα                22€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 200€ (για μάθημα 2 φορές την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 3 μήνες)

3 φορές / εβδομάδα                20€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 180€ (για μάθημα 3 φορές την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 2 μήνες)

 

Personal - Εισαγωγικό           50€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 450€

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ PERSONAL ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ.

Pricing