ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

1 ώρα

1 φορά / εβδομάδα                     55€/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               100€ x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις               150€ x3

2 φορές / εβδομάδα                    85€/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               160€x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις                250€ x3

3 φορές / εβδομάδα                 110 €/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               200€x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις                300€ x3

1 ½ ώρα

2 φορές / εβδομάδα                 110 €/ μήνα

Πληρωμή σε πέντε δόσεις               200€x5

Πληρωμή σε τρεις δόσεις                300€ x3

Επικοινωνήστε
μαζί μας για ένα δοκιμαστικό μάθημα!

PILATES, YOGA FLOW, DANCE

1 φορά/εβδομάδα                          50€/ μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             45€x2

Πληρωμή τρίμηνο                            40€x3

2 φορές/εβδομάδα                         85€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             80€x2

Πληρωμή τρίμηνο                            75€x3

3 φορές /εβδομάδα                         95€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             90€x2

Πληρωμή τρίμηνο                            85€x3

Απεριόριστο                                   145€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             135€x2

Πληρωμή τρίμηνο                            125€x3

AERIAL YOGA, AERIAL PILATES,
PILATES TRX

1 φορά/εβδομάδα                          55€/ μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             50€x2

Πληρωμή τρίμηνο                           45€x3

2 φορές/εβδομάδα                       95€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                           90€x2

Πληρωμή τρίμηνο                          85€x3

3 φορές /εβδομάδα                       125€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                           120€x2

Πληρωμή τρίμηνο                          115€x3

Aπεριόριστο                                   160€/μήνα

Πληρωμή δίμηνο                             148€x2

Πληρωμή τρίμηνο                            131€x3

Μαθήματα στα όργανα (4 άτομα)

1 φορά                                      24€                  Κάρτα 10 μαθημάτων 220€ (για μάθημα 1 φορά την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 4 μήνες)

2 φορές / εβδομάδα                22€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 200€ (για μάθημα 2 φορές την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 3 μήνες)

3 φορές / εβδομάδα                20€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 180€ (για μάθημα 3 φορές την εβδομάδα – ισχύς κάρτας 2 μήνες)

 

Personal - Εισαγωγικό           50€/μάθημα     Κάρτα 10 μαθημάτων 450€

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ PERSONAL ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ.

Pricing

Τατοΐου 102

Νέα Ερυθραία, 14671

Tηλ. +302108068254

© 2019 by REFORM PILATES & YOGA LAB. PHOTOS: VANIAS XYDAS www.vaniasxydas.com
ART DIRECTION: ELLIE SFIKA  web design: Eleni Soulidou