ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES MAT 2022-2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PILATES


Με την Λίλλυ Βελισσαρίου

pilatesathens.gr

Είναι κατάλληλο για όλους!!!

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων REFORM Pilates &Yoga Lab

Ισμήνης Σοφού- Πανιάρα Τατοϊου 102 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της μεθόδου Pilates - ασκήσεις


εδάφους Mat work.


Όλες οι ασκήσεις της μεθόδου διδάσκονται σύμφωνα με τις

προδιαγραφές και το ασκησιολόγιο του Pilates Method


Alliance (PMA).


Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες γυμναστές, χορευτές και

αθλητές αλλά και απλούς ασκούμενους που θέλουν να

εμβαθύνουν στη μέθοδο ή θέλουν να την διδάξουν.


Οφέλη

• Ακριβής εκμάθηση των ασκήσεων της μεθόδου Pilates

• Βελτίωση στην αντίληψη του σώματος και των

δυνατοτήτων του

• Βελτίωση στάσης

• Θα αποκτήσετε ένα σώμα δυνατό και ευλύγιστο

• Ανάπτυξη της εν συναίσθησης (για να διδάξω κάποιον

πρέπει να καταλάβω το σώμα και τις δυνατότητες του

άλλου).

• Επιμήκυνση του σώματος

• Απεριόριστη κινητικότητα

• Ρευστή κίνηση

• Νοητική και πνευματική διαύγεια

• Εμπιστοσύνη στον εαυτό

• Αποκατάσταση από τραυματισμούς

• Ποιότητα ζωής


Ύλη εκπαίδευσης

1. Διδασκαλία pilates θεωρία και πρακτική στο βασικό

ασκησιολόγιο του ΜΑΤ

2. Ιστορία του Joseph Hubertus Pilates

3. Φιλοσοφία και αρχές της μεθόδου

4. Οι συσκευές που δημιουργήθηκαν από τον Pilates

5. Ανατομία

6. Στάση σώματος και πεδία που λειτουργεί

ασκησιολόγιο

7. Ιστορικό πελάτη και βασικές δυσλειτουργίες

8. Πως οργανώνω το μάθημα


Ημερομηνίες εκπαίδευσης


1/10/22 17.00-21.00

2/10/22 11.00-18.00


15/10/22 17.00-21.00

16/10/22 11.00-18.00


5/11/22 17.00-21.00

6/11/22 11.00-18.00


19/11/22 17.00-21.00

20/11/22 11.00-18.00


3/12/22 17.00-21.00

4/12/22 11.00-18.00


14/1/23 17.00-21.00

15/1/23 11.00-18.00


4/2/23 17.00-21.00

5/2/23 11.00-18.00


Σύνολο 87 ώρες

-77 ώρες εκπαίδευση

-10 ώρες παρακολούθηση μαθημάτων mat

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts